sta-je-solfeđo
Blog

Šta je Solfedjo? Zašto generacije muzičara žive u zabludi?

Na samu pomisao šta je solfedjo i šta taj predmet sa sobom nosi diže se kosa na glavi. To je onaj dosadan predmet gde vrtimo neke pesmice i primere u školi i pogađamo tonove. Časovi solfedja za mnoge učenike završe se tako što postanu časovi pevanja određenih melodijski vežbi, apsolutno nezainteresovano, kojima nikako da dođe kraj.

Nažalost generacije prolaze kroz muzičke škole i zamrze ovaj predmet zbog pogrešnog pristupa većine profesora. Ali ni profesori solfedja, nisu krivi jer su uslovljeni odredjenim planom i programom koji je određen odlukom nekih “stručnih lica”.

Uglavnom kada situacija u borbi za ocenu postane ozbiljna dolaze privatni časovi solfedja, časovi pevanja, dodatna nastava iz solfedja koji u malom procentu poboljšaju rezultat.

Muzika je jedna vrlo relativna stvar u kojoj neki muzičari napreduju sporije, a neki brže. Brzina napredovanja ne zavisi od talenta, već od rada i posvećenosti zvuku. Lično sam imao sreće da imam dobre nastavnike solfeđa, shvatim šta je solfeđo i konzumiram ga na pravi način. Nakon završenih master studija na Fakultetu Muzičkih Umetnosti i 12 godina rada kao edukator želim da podelim sa vama da je solfeđo nešto najlepše ako mu pristupate na pravi način.

Solfedjo je svuda oko nas. Solfedjo je naš prijatelj.

Solfeđo je sve što čujemo od kako se rodimo.

Svaki zvuk koji čujemo ima svoju tonsku visinu i trajanje. Kada bismo pokušali da promenimo način, bavljenje muzikom bi bilo mnogo lakše.

Kako!?

Možemo za početak pokušati da sve što čujemo oko nas pokušamo da ponovimo glasom ili zviždukom kada čujemo. Zvuk sirene automobila, melodiju zvona sms poruke, zvuk zvona koji se čuje kada pozivamo nekog telefonom i tako dalje. Nakon toga potrebno je da definišemo koji je to ton, tako što proverimo na određenom instrumentu.

kako-skinuti-pesmu-u-tri-koraka-nikola-mirosavic.jpg

Kako će vam to pomoći?

Pomoći će vam jednostavno da lakše pamtite muzičke visine. Svaki sledeći put kada čujete taj isti zvuk znaćete da je to ton “la” jer ste ga puno puta ranije culi i definisali da je to taj ton. Tako isto kada čujete da nekom u blizini stigne sms poruka isto kao vama znate da je to melodija “do-re-fa-mi”. Nakon određenog vremena mozak će početi sam da prepoznaje, registruje i da vas opominje šta ste čuli. Vremenom ćete doći u situaciju da poboljšate svoj sluh, lakše skinete odredjenu melodiju ili čak pesmu.

Isti princip je i sa višeglasnim zvukovima kao i akordima. Bilo da je jedan ton ili da je akord, potrebno je razumeti njegovu visinu, trajanje i funkciju u datoj melodiji. Nakon određenog broja ponavljanja sa razumevanjem toga što ste čuli, stvari će početi same da se dešavaju.

Eto to je solfeđo.

Solfedjo je sistem memorisanja i prepoznavanja melodije u odredjenom vremenskom trajanju.

Možete otpevati imati milion vezbi i melodijskih primera, ali ako ne posmatrate i ne pristupate na pravi način ni časovi pevanja, ni časovi solfedja, niti bilo ko drugi vam ne može pomoći. Vežbe i motivi će idalje biti samo obične vežbe koje ste prošli da bi dobili ocenu ili polozili ispit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.